L’Ajuntament de Barberà del Vallès destinarà 329.000 euros en accions i projectes destinats a la recuperació dels teixits socials i econòmics

 • L’Ajuntament de Barberà del Vallès destinarà 329.000 euros en projectes dintre del marc del “Pla Metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis - ApropAMB”.
 • La Fundació Barberà Promoció i l’empresa Actividades Integradas, S.A (Nodus Barberà) serán les entitats responsables de la gestió i execució de les activitats finalistes pel cumpliment del Pla ApropAMB.

 

En motiu de la crisi produïda per la COVID-19, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), té la voluntat de donar el màxim suport a les iniciatives municipals encaminades a superar els efectes de la pandemia. En total, el Pla ApropAMB, está dotat amb un total de 16.600.000 €, que permetrà donar suport als ajuntaments perquè puguin dur a terme accions destinades a la recuperació dels teixits socials i econòmics mitjançant la producció i coproducció de polítiques públiques, tant amb iniciatives municipals com en projectes de col·laboració amb associacions i entitats que actuin al territori.

El Pla s’estructura en tres programes específics, cadascun dels quals es desplega en diferents línies de treball:

 • Xarxa de reforç de les polítiques socials
 • Reforç educatiu, digital i inclusiu
 • Suport a les xarxes d’activitat económica del municipi

Per aconseguir l’acompliment de totes aquestes iniciatives, l’Ajuntament de Barberà va presentar a L’AMB, en el marc d’aquesta convocatòria, un total de 6 projectes, tres dels quals s’executaran per part de la Fundació Barberà Promoció i tres per part de Nodus Barberà.

Projectes que es realitzaran a la Fundació Barberà Promoció:

 • projecte “Valida en femení”. Projecte “Emprèn i innova en femení”, un recurs per validar idees i oportunitats de negoci d'alt valor afegit per a dones emprenedores de Barberà.
 • projecte “Tenim de tot - Directori de productes”. Projecte dirigit a donar “Suport a les xarxes d’activitat econòmica del municipi”, per intentar potenciar la compra de proximitat, segura i saludable.
 • projecte “Cultivem les transicions educatives i laborals”. Projecte dirigit al “reforç educatiu, digital i inclusiu”, amb l'objectiu de fer un acompanyament de les persones joves en el seu procés de transició educativa i/o transició de l'escola al treball a partir d’un tutor/a.

Projectes que es realitzaran a Nodus Barberà:

 • projecte “XARXA DONA EMPRESA BdV. Xarxa de dones directives, executives, professionals i empresàries BdV”. L'objecte del projecte, és crear una Xarxa local de dones directives, executives, professionals i empresàries per fer visible el talent femení present al territori i que la seva participació als projectes locals sigui el mirall per altres dones.
 • projecte “Zero CO2 a Barberà del Vallès. Model local de reducció i compensació de CO2 del teixit productiu”. Amb l’objectiu de fer front al canvi climàtic, tot fent possible un model pràctic de compensació d’emissions de la indústria local i neutralitzar aquestes emissions mitjançant projectes de desenvolupament local sostenible.
 • projecte “Campanya llançament de comunicació Zero CO2 a Barberà del Vallès”. Programa per donar suport al teixit econòmic local i a l’economia verda, social i solidària, amb l’objectiu de reducció i compensació de CO2 amb les empreses i indústries del territori i al ciutadans.

Ben aviat podrem anar desgranant cada un dels programes i oferir més informació sobre cada un d’ells.

 

Categories: 

Comparteix aquesta notícia