La Comissió Sociolaboral acorda posar en marxa nous Grups d’Atenció en Xarxa

El passat 20 de juny va tenir lloc la segona reunió del 2019 del Grup Tècnic de la Comissió SocioLaboral (CSL) de Barberà del Vallès. En aquesta trobada, prevista dintre del calendari de treball de la CSL, van participar representants de Serveis Socials,  Oficina de Convivència i Participació Ciutadana, Servei d’Atenció a la Dona, Punt de Voluntariat, Centre de Formació d’Adults, Barberà Inserta i Fundació Barberà Promoció,. D’aquesta manera, la representació de diversos ens locals dota la CSL d’una visió i capacitat d’intervenció més àmplia i compartida.

Entre els diversos punts que es van treballar, destaca la proposta de fer una sessió plenària a finals de setembre on es convidarà a altres agents socials locals a una presentació de les línies d’actuació de la CSL, i també l’impuls i creació de nous Grups d’Atenció en Xarxa (GAX). Actualment la Comissió Sociolaboral compta amb 8 GAX, entre ells dedicats a la Renda Garantida de Ciutadania, a la dinamització comunitària per facilitar la transició atur-treball o a l’atenció coordinada de la població nouvinguda.

La Comissió Sociolaboral potencia el treball coordinat sobre diferents aspectes, problemàtiques i potencialitats de l’àmbit sociolaboral de Barberà del Vallès, amb l’objectiu final de millorar la realitat social i laboral de la població amb més dificultats econòmiques.

Categories: 

Comparteix aquesta notícia