Full de ruta, un projecte d’orientació educativa i professional

Aquest és el tercer curs que es porta a tema el projecte “Full de ruta”, projecte d'orientació educativa i professional amb l'objectiu de reduir l'abandonament dels estudis i incrementar el nombre d'alumnes que els superen i continuen estudiant, a partir del suport als i a les professionals i d'un procés d'orientació grupal i individual a l'alumnat.

Aquest projecte s’adreçarà a l’alumnat de la Fundació Barberà Promoció que està participant en el “Curs de preparació a les proves d’accés de grau mitjà

Aquest projecte  s'emmarca en l'estratègia per afavorir la reducció de l'abandonament escolar prematur (AEP) i facilitar les transicions educatives a través de l'orientació, que es va iniciar el 2014 dins el Pla pilot d'orientació 2014-2016.

Categories: 

Comparteix aquesta notícia