Estudi sobre acumulació i ús de capital social en joves amb trajectòries laborals inestables

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, mitjançant la Fundació Barberà Promoció, va signar a finals de 2018 un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de treballs d’anàlisi de la inserció juvenil.

El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB endegà l’estudi sobre el paper jugat pels contactes personals al llarg de les trajectòries laborals. S’ha realitzat una enquesta a 150 joves entre 30 i 34 anys de l’àrea metropolitana, afectats per la inestabilitat laboral, dels quals 13 han estat beneficiaris dels serveis i programes d’ocupació de Barberà del Vallès.

S’analitzarà a partir de setembre el procés mitjançant el qual els joves van adquirint capital social relacional i el van utilitzant en les successives transicions que constitueixen la seva trajectòria laboral. En detall s’avaluarà, en un marc en el que molts joves inicien les seves trajectòries laborals en situacions d’ocupació temporal relativament similars, els entorns en que s’adquireixen els contactes útils per a la recerca i accés a l’ocupació, el tipus de capital social utilitzat en les successives transicions, i les característiques de l’ocupació al que s’accedeix com a resultat del diferent tipus de capital social mobilitzat.

Categories: 

Comparteix aquesta notícia