El Programa Treball i Formació continua treballant per a la inserció laboral dels seus participants.

En aquest període el 40% dels participants ja ha aconseguit un lloc de treball.

Els plans d’ocupació que es van iniciar entre desembre de 2018 i gener d’aquest any. A finals de juny i juliol, van finalitzar les seves primeres contractacions respectivament, en concret, son 10 treballadors i treballadores dels/les quals, 4 han trobat feina a posteriori, i 6 continuen fent recerca activa, incrementant les seves possibilitats d’inserció.

Els projectes en els que han participat son els següents:

  • Manteniment de parcs i jardins
  • Manteniment d’edificis municipals
  • Manteniment de la via pública

Les tasques que han realitzat han estat  actuacions sobre diverses zones lliures i espais verds, de poda d’arbustiva i arbrat, tasques de jardineria en diversos espais municipals i periurbans, serveis de paleteria, petites instal·lacions, revestiment d’escoles i edificis municipals, i guals de vianants adaptats, segons la normativa vigent entre d’altres.

La totalitat dels treballadors han cursat amb bons resultats la formació transversal oferta dins el Programa Treball i Formació 2018, amb la realització dels mòduls Com parlar en públic (20 hores), Competències Digitals bàsiques (30hores) i Habilitats de Comunicació (30 hores), que paral·lelament a la seva implementació ha estat complementada a l’Aula d’estudi amb 27 hores per a reforçar-ne els continguts.

Durant aquesta convocatòria del Programa estant impartint els Tallers formatius per a la inserció sociolaboral de les persones participants a plans ocupació dinamitzats per la tècnica coordinadora/tutora del Programa. S’han realitzat i es continuaran realitzant de manera continuada al llarg de tota la contractació, impartits en mòduls grupals de 3h.

Els diferents continguts que s´han treballat han estat dirigits a la gestió en la recerca de feina, al coneixement del mon laboral i a la preparació dels diferents processos de selecció i l’autoconeixement; amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones i treballar els elements claus que els potenciï fer una cerca efectiva per incorporar-se al mercat laboral ordinari.

Les persones participants dels plans d’ocupació que van finalitzar contracte poden continuaran amb aquestes sessions i tutories individuals per a continuar treballant amb elles amb l’objectiu de la inserció laboral.

El Pla d’Ocupació 2018-2019 està regulat segons la resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

 

Categories: 

Comparteix aquesta notícia