Contractació de 16 persones per part de la Fundació Barberà Promoció a través del programa treball i formació 2018

Aquest projecte pretén millorar l’ocupabilitat i el nivell sociolaboral de diferents col·lectius en situació d’atur.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ha rebut atorgament per part de la Generalitat de Catalunya, del Programa de Treball i Formació 2018, cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i per la Conferència Sectorial (Servicio Público de Empleo Estatal), que s’està gestionant a través de la Fundació Barberà Promoció, amb l’adjudicació de 16 places de treball pel nou Pla d’Ocupació, que integra dins de la mateixa contractació, accions d’experiència laboral i formativa, essent una de les particularitats d’aquest projecte.

La formació, que s’imparteix dins de la jornada laboral, està orientada a treballar les competències transversals de cada una de les persones contractades per afrontar amb garanties d’èxit els processos d’inserció, aconseguir millors oportunitats laborals, i abordar el propi projecte professional partint de la identificació dels interessos, aptituds i aspectes a treballar.

 En concret l’objectiu d’aquest projecte s’adreça a millorar l’ocupabilitat de col·lectius de població en situació d’atur de llarga durada, a través de contractes laborals que poden anar dels 6 als 12 mesos de durada i que afavoreixen l’adquisició o el reforç de competències associades al lloc de feina a cobrir, millorant la seva ocupabilitat.

Aquest Pla d’Ocupació actua sobre quatre línies de subvenció diferents: 

Línia DONA, amb 3 contractacions de 12 mesos, per a candidates en situació d'atur.

 

Línia PANP: amb 8 contractacions, 3 de 12 mesos i 5 de 6 mesos, adreçat a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació i/o subsidi, preferentment més grans de 45 anys.

Línia PRGC: amb 5 contractacions de 6 mesos, per a persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC).

 

Línia COOR: amb la contractació d’una tècnica especialitzada en control i coordinació de plans d’ocupació, que s’encarregarà de fer el seguiment a les persones contractades per tal de millorar l’experiència laboral durant tot el procés. Aquesta tècnica s’ocuparà de: 

  • Tutoritzar, orientar i acompanyar sociolaboralment a les persones participants. 
  • Crear un espai obert de tutoria per a consultes de qualsevol dubte que vagin sorgint. 
  • Seguir l’evolució de la persona en el lloc de treball dins del pla d’ocupació. 
  • Realitzar els tallers formatius corresponents per fomentar la inserció sociolaborals.

Les 16 places que ofereix el Pla d’Ocupació, es distribuiran en els següents projectes:

• Reforç a brigada verda pel manteniment del parc fluvial del riu Ripoll

Reforç en el servei de recollida de residus i neteja viària

Manteniment de parcs i jardins

Manteniment i reparació d’edificis municipals

Manteniment de la via pública

Agent cívic

S’han contractat 3 persones durant el desembre 2018 i els 13 restants s’han formalitzat els contractes a data 28 de gener 2019, jornada durant la qual es va dur a terme l’acollida dels treballadors, la signatura de contractes i la recepció d’informació lliurada per part de la FBP i dels referents de les diferents àrees de l’Ajuntament de Barberà, desplaçats fins a Can Gorgs, entorn a la normativa, drets i deures de les persones incorporades, funcionament de l’entitat i primera presa de contacte amb el seu nou lloc de feina. Igualment es va procedir al lliurament del vestuari corresponent i dels EPI’s (Equips de protecció individual), des del departament de prevenció de riscos laborals.

 

Categories: 

Comparteix aquesta notícia