Continuem apostant per la integració i la igualtat de les persones

Fundació Tallers, en el marc del conveni de col·laboració signat el 2012 amb Fundació Barberà Promoció, va iniciar el Juliol del 2018 els Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb diversitat funcional (SIOAS 2018-2019), subvencionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i cofinançats  pel Fons Social Europeu, que han finalitzat el 30 de Juny de 2019.

Des de fa dos anys, s’estan oferint dos serveis integrals per poder atendre qualsevol persona resident de Barberà del Vallès amb diversitat funcional. Han participat en els serveis un total de 25 persones, de les quals el 44% són dones i el 56% són homes.

L’objectiu del Servei d’Inserció Laboral de Fundació Tallers és generar oportunitats sociolaborals a les persones, desenvolupant Plans personals d’inserció, per tal que puguin participar en la societat en igualtat d’oportunitats i com a ciutadanes de ple dret, millorant així la seva qualitat de vida. Per assolir-ho, ofereixen suports especialitzats i adaptats a les necessitats tant de les persones ateses com de les empreses col·laboradores.

Del total de les 25 persones participants, 11 han trobat feina a l’empresa ordinària (44% d’inserció), de les quals el 36,4% són dones i el 63,6% són homes. El 45,5% són contractacions d’un any i el 27,3% són contractacions indefinides. Les restants són contractacions d’obra i servei, totes elles de més de tres mesos.

Per una altra part, 6 persones (3 dones i 3 homes) han realitzat pràctiques no laborals en empreses com la Residencia la Romànica, la Biblioteca municipal de Badia, la botiga El Armari de la Sílvia, Progess, l’escola bressol de Barberà El petit cangur, Linea Pràctica i el Jardinet.

Com a Servei Integral, el SIOAS, a més d’oferir les accions pròpies d’orientació i intermediació laboral, ha ofert acompanyament psicològic-emocional a les persones participants i en alguns casos sessions familiars, tot això per tal d’empoderar a la persona.

Fundació Tallers forma part de la xarxa d’entitats del Programa Incorpora de La Caixa, l’objectiu del qual és implicar el teixit empresarial en la pràctica de la Responsabilitat Social Corporativa, oferint un servei d’intermediació laboral i assessorament per a la contractació de persones en situació de risc d’exclusió social a les empreses.

 

Categories: 

Comparteix aquesta notícia