Borsa de treball per a la contractació d’un suport tècnic de formació

A la Fundació Barberà Promoció t'estem buscant!

Obrim convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la contractació d’un suport tècnic de formació.

Lloc de Treball: Suport Tècnic de Formació.

Règim dedicació: Jornada Completa, 35 h./setmana

Retribució bruta: 2.011,69 € bruts / mes x 14 pagues.

Grup professional: A2

Vinculació: Quan sorgeixi una necessitat de contractació, es contractarà la persona que tingui major puntuació de la borsa, obtinguda a partir del “Procediment de selecció i contractació de personal de la Fundació Pública Barberà Promoció”.

 

FUNCIONS I TASQUES

Gestió de cursos de formació professional per a l’ocupació adreçats a persones aturades, i/o ocupades i empreses:

• Realització de documentació de sol·licitud, execució i justificació tècnicadministrativa d’entitats subvencionadores (SOC-GIA/QBID-, CONFORCAT, FSE, altres) i interna.

• Selecció, tutorització i seguiment d’alumnes i equip docent • Seguiment d’empreses col·laboradores de pràctiques en empreses o executores de formació

• Ús de la metodologia de gestió i documents del sistema de qualitat ISO 9001:2015

 

CONDICIONS PER A PRENDRE PART EN EL PROCÈS

• Titulació: Estar en possessió d’un títol de grau universitari o equivalent en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social. També vàlida titulació superior en Humanitats o Ciències Socials.

• Certificat de nivell C de català. En cas de no tenir-ho és passarà prova de nivell.

• Experiència: Mínim 1 any en gestió de formació professional per a l’ocupació.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: del 23 de novembre al 9 de desembre de 2021.

Podeu consultar les bases de la convocatòria aquí o inscriure-us a través de: barberapromocio.cat/ca/convocatories

 

 

 

 

 

 

Categories: 

Comparteix aquesta notícia