Barberà Promoció ofereix un curs de preparació per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà

El proper 15 d’octubre de 2018, Barberà Promoció iniciarà el Curs de preparació per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà a través del projecte AURE – Aula de reforç a l’estudi,  amb l’objectiu de preparar a l’alumnat per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà a més de millorar els seus hàbits d’estudi.

Aquest projecte té un caràcter obert i flexible on l’alumnat compta amb l’ajuda i el suport d’un equip docent que s’adapta al seu propi ritme d’aprenentatge, donant resposta a les necessitats que li vagin sorgint al llarg del seu procés formatiu i maduratiu.

Aquest projecte està finançat per l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la  Diputació de Barcelona emmarcat dins del Programa complementari de Transicions Educatives que té l’objectiu d’ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu i facilitar trajectòries personals i professionals exitoses.

Per a més informació, pots trucar al telèfon 937 192 837 i demanar per l’Àrea Escola Treball o contactar amb hector.perez@barberapromocio.cat

Categories: 

Comparteix aquesta notícia