Anàlisi de situació i necessitats de les empreses

L’àrea de Promoció econòmica, Comerç i Ocupació  de l’Ajuntament de Barberà del Vallès ha endegat el Baròmetre empresarial BdV - juny 2020, per copsar la situació i necessitats de les empreses. Ha seleccionat un panell de 50 empreses, d’una certa dimensió, tant industrials com de serveis vinculats, a les que s’adreçarà aquest juny, per tal d’analitzar l’impacte de les mesures vinculades a la pandèmia, així com les seves necessitats i perspectives a curt termini.

Així mateix el Baròmetre empresarial BdV - juny 2020, resta obert fins el dia 23 de juny al conjunt d’empreses de Barberà del Vallès que igualment vulguin fer arribar propostes de mesures de suport o propostes de col·laboració público-privada.

Comparteix aquesta notícia