Acredita't: una oportunitat per donar valor a la teva experiència laboral

Ja está oberta la nova convocatòria

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació, permet, a les persones que hi participen, aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d'ensenyament professional o un certificat de professionalitat.

El passat mes de març va finalitzar la darrera convocatòria Acredita't, i ara es convoca un segon torn de 2.840 places on el termini de preinscripció serà del 26 de maig al 14 de juliol de 2021, ambdós inclosos. En aquesta oferta trobem 40 àmbits professionals, alguns relacionats amb sectors com el de l'administració i gestió, activitats agràries, comerç i màrqueting o hosteleria i turisme, entre molts altres.

Les persones interessades han d’omplir i enviar la sol·licitud de preinscripció via telemàtica al web de tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Els àmbits per aquesta nova convocatòria són els següents:

Núm.

Àmbits

Família professional

Places

1

Guia en el medi natural i de temps de lleure

Activitats físiques i esportives

40

2

Condicionament físic

Activitats físiques i esportives

100

3

Ensenyament i animació socioesportiva

Activitats físiques i esportives

40

4

Operacions auxiliars d'administració i tractament de dades i documents

Administració i gestió

100

5

Administració i finances

Administració i gestió

150

6

Assistència a la direcció

Administració i gestió

50

7

Activitats auxiliars de jardineria, vivers i floristeria

Agrària

50

8

Aprofitament i conservació del medi natural

Agrària

20

9

Jardineria i floristeria

Agrària

50

10

Activitats auxiliars de comerç

Comerç i Màrqueting

60

11

Comerç internacional

Comerç i Màrqueting

30

12

Gestió de vendes i espais comercials

Comerç i Màrqueting

40

13

Transport i logística

Comerç i Màrqueting

30

14

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Electricitat i electrònica

70

15

Instal·lacions de telecomunicacions

Electricitat i electrònica

30

16

Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

Electricitat i electrònica

20

17

Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigües

Energia i aigua

40

18

Gestió de l'aigua

Energia i aigua

40

19

Instal·lació i moblament

Fusta i moble

40

20

Agències de viatges i gestió d'esdeveniments

Hostaleria i turisme

40

21

Cuina i gastronomia

Hostaleria i turisme

80

22

Guia, informació i assistència turístiques

Hostaleria i turisme

40

23

Operacions bàsiques de cuina, restaurant i bar

Hostaleria i turisme

50

24

Operacions bàsiques de pisos en allotjaments

Hostaleria i turisme

50

25

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Informàtica i comunicacions

100

26

Confecció i publicació de pàgines web

Informàtica i comunicacions

100

27

Sistemes microinformàtics i xarxes

Informàtica i comunicacions

200

28

Manteniment electromecànic

Instal·lació i manteniment

40

29

Serveis auxiliars de perruqueria

Imatge personal

30

30

Química industrial

Química

40

31

Documentació i administració sanitàries

Sanitat

80

32

Emergències sanitàries

Sanitat

120

33

Higiene bucodental

Sanitat

80

34

Animació sociocultural i turística

Serveis Socioculturals i a la comunitat

80

35

Atenció a persones en situació de dependència

Serveis Socioculturals i a la comunitat

320

36

Integració social

Serveis Socioculturals i a la comunitat

200

37

Lleure

Serveis Socioculturals i a la comunitat

40

38

Mediació comunicativa

Serveis Socioculturals i a la comunitat

40

39

Neteja

Serveis Socioculturals i a la comunitat

50

40

Docència de formació per la ocupació

Serveis Socioculturals i a la comunitat

60

Total

2.840

Si fa temps que treballes en el mateix sector, però no tens cap títol que acrediti les teves competències, aprofita l’oportunitat d’obtenir un reconeixement oficial de la teva experiència professional per part de la Generalitat de Catalunya.

Podeu trobar tota la informació sobre la convocatòria, requisits i procés de preinscripció a la pàgina web.

 

Categories: 

Comparteix aquesta notícia