Instruccions relatives a les mesures flexibilitzadores de les convocatòries 2018, 2019 i 2020 del Programa Foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

RESOLUCIÓ per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb el Programa foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

Aquesta Resolució té per objecte establir les instruccions sobre les mesures de flexibilització en relació amb els terminis, les condicions d'execució i la quantia de la subvenció, de les actuacions que s’hagin vist afectades per l’estat d’alarma ocasionat per la COVID-19, en el marc de les convocatòries 2018, 2019 i 2020 del Programa Foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

Informació de la Convocatòria 2020

Convocatòria anticipada per a l’any 2020 per a la sol·licitud de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball.

Terminis

Es podran subvencionar els contractes que es subscriguin entre el 19 de desembre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

Les sol·licituds s’hauran de presentar també entre el 19 de desembre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

El programa Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball vol incentivar, mitjançant la concessió de subvencions, la contractació i la creació d’ocupació de persones majors de 45 anys que es troben en situació d’atur i amb dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.

La normativa que regula la sol·licitud i concessió d’aquesta subvenció es troba publicada al Diari Oficial de la Generalitat i es pot consultar a través dels següents enllaços:

• Bases reguladores (ORDRE TSF/133/2018, de 30 de juliol)

• Modificació Bases reguladores (ORDRE TSF/188/2018, de 12 de novembre)

• Convocatòria anticipada per al 2020 (RESOLUCIÓ TSF/3498/2019, de 03 de desembre)

• Informació de la Convocatòria al web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

• Accés a Tràmits GENCAT

• Guia de prescripcions tècniques

El SOC posa a disposició de les entitats sol·licitants la següent adreça de correu electrònic per a qualsevol consulta:

incentiusmesgrans45.soc@gencat.cat

Per a més informació podeu contactar amb:

Fundació Barberà Promoció
Pedro Sánchez (pedro.sanchez@barberapromocio.cat)
tel.: 93 719 28 37 (ext. 718)
tel directe a l’extensió: 662 314 238