Centre d’empreses

Al centre d’empreses trobaràs tots els serveis orientats per millorar el teu negoci i posar-te totes les facilitats possibles al teu abast.

Oficines de lloguer

Oficines empresa - Fundació Barberà Promoció

A partir d’un sol dia d’estada i des de 38 m2 . És un espai ideal per a PIMEs i oficines de representació. Hi ha locals a la planta baixa amb sostre lliure de 4 m2 i portes de càrrega i descàrrega; telèfon directe; fibra òptica; 2 extensions de centraleta; aire condicionat i calefacció; preses d’aigua i electricitat; i connexió amb una central de seguretat.

Servei d’atenció al client

Secretaria i atenció personalitzada. Entre altres serveis, calen destacar: servei telefònic; recepció d’encàrrecs i comandes; servei de correu i fax; oficina virtual i domiciliació d’encàrrecs; missatgeria i transport; assessorament i servei tècnic informàtic; disseny i creació de pàgines web; serveis gràfics; i formació i consultoria d’empresa.

Serveis generals

Serveis generals - Fundació Barberà Promoció

A escala general, les infraestructures del centre d’empreses estan molt bé acondicionades. Disposem de: sistemes de seguretat amb circuit tancat de televisió i detecció de robatoris; calefacció i aire condicionat amb comandament independent; aigua i electricitat; manteniment i neteja a les àrees comunes; ascensor; recollida de brossa i neteja; jardineria; i pàrquing per a clients.

Serveis administratius i d’ofimàtica

Tenim un ampli ventall de serveis administratius i d’oficina per portar a terme tot tipus de gestions empresarials, com són: impressió làser, tant en color com en blanc i negre; enquadernació de documents; fax; traducció de documents; intèrprets; i edició informatitzada i personalitzada de documents.