Contracte en pràctiques

La modalitat de Contracte en pràctiques permet a la persona treballadora l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell dels estudis cursats, que s’haurà d’acreditar mitjançant alguna de les següents titulacions:

  • Títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, o títols oficialment reconeguts com a equivalents.
  • Certificat de professionalitat que habiliti per a l’exercici professional

Sempre que no hagin transcorregut més de 5 anys, -o de 7 quan el contracte es formalitzi amb una persona treballadora amb certificat de discapacitat-, des de la finalització dels estudis.

El Contracte en pràctiques tindrà una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 2 anys, i es podrà formalitzar amb jornades completes o parcials.

Incentius a la contractació

Les empreses que celebrin contractes en pràctiques amb persones treballadores amb Certificat de discapacitat igual o superior al 33% tindran dret a una reducció, durant la vigència del contracte, del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social corresponent a contingències comunes.

Més informació d’aquesta modalitat de contracte en els següents enllaços:

CONTRACTE EN PRÀCTIQUES

GUIA DE CONTRACTES

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Intento de fraude. Aviso del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE)