Programa de Formació i Inserció

 

 1. En què consisteix.

El Programa de Formació i Inserció (PFI) és una formació per a joves de 1.000 hores que vetlla per ajudar-los a definir el seu projecte personal i professional. A la Fundació Barberà Promoció s’imparteix l’especialitat “d’Auxiliar de vivers i jardins”

El projecte està autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i està cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb finançament del Fons Social Europeu dins el Programa Noves Oportunitats, per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

 

 1. A qui es dirigeix.

És una formació dirigida a joves d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’educació secundaria obligatòria.

 

 1. Objectius
 • Desenvolupar i consolidar la maduresa personal dels i de les joves, mitjançant el desenvolupament d'actituds, habilitats i capacitats que els permetin participar com a ciutadans responsables, d'acord amb els valors de convivència en una societat democràtica.
 • Proporcionar, en el seu cas, les competències professionals pròpies de qualificacions de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals vigent a Catalunya, que en permetin la inserció al món laboral, d'acord amb les seves capacitats i expectatives personals.
 • Facilitar la continuïtat formativa, especialment en els cicles de formació professional de grau mitjà, mitjançant l'ampliació de les competències bàsiques i el desenvolupament de les capacitats clau que afavoreixen l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • Proporcionar orientació professional i acadèmica perquè cada jove pugui desenvolupar itineraris coherents de formació i capacitació professional que li facilitin a mig i llarg termini la inserció i promoció professional.
 • Implicar les empreses en els processos d'aprenentatge i d'ocupació dels i de les participants, tot connectant les necessitats i finalitats de la formació amb les de l'entorn empresarial, mitjançant la formació pràctica en centres de treball.
 • Fomentar i desenvolupar el principi d'igualtat d'oportunitats en tots els àmbits i, molt específicament, en l'accés dels i de les joves a la formació i al treball.
 • Reforçar el sentiment de pertinença a una comunitat/grup.
 • Treball en xarxa i arrelat al context local.
 • Que l’alumnat obtingui el certificat de professionalitat d’auxiliar de jardineria i vivers en acabar els estudis.

 

 1. Què oferim/què fem?

Als i les alumnes:

 • Acompanyament i tutorització per l’assoliment dels objectius del programa.
 • Mòduls de formació professional per a l'assoliment de les competències professionals.
 • Mòdul de pràctiques en empresa.
 • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i orientació de l'alumne.
 • Aprenentatges vivencials i vinculats amb l’entorn proper.

 

 1. Calendari

El programa té la durada d’un curs acadèmic (1.000 hores): de setembre 2021 a juny 2022.

 

 1. Com participar-hi

Per obtenir més informació, pots contactar amb nosaltres al correu electrònic escolatreball@barberapromocio.cat

 

Alumnat del PFI d'aques curs 2021-2022

 

Vídeo cloenda del curs PFI any 2021-22


Tornar a Projectes en curs